Home » Regnskap » A » Absolutt differansekostnad

Absolutt differansekostnad

Absolutt kostnadsforandring ved en forandring i produksjonsmengden som ikke er uendelig liten.

Nærmere forklart. I matematikken opereres det med et begrepet som kalles for grensekostnader. Grensekostnaden er en betegnelsen vi bruker for økningen i de totale kostnader når produksjonsmengden øker med en enhet. Produserer man f.eks. spiker er det vanskelig og lite hensiktsmessig å beregne hvor mye kostnadene øker hvis vi øker produksjonen med en spiker.

Enklere er det å finne økningen i hvis produksjonen øker med et intervall. F.eks. fra 100 tonn pr. dag til 200 tonn pr. dag. Differansekostnader (DK) er en betegnelse vi bruker for å beskrive kostnadsøkningen i et intervall.

Referanse: estudie.no