Home » Regnskap » A » a vista

a vista

Ved sikt. Jf. avistaveksel.

Næremere forklart. En veksel som skal omgjøres i penger så snart varen eller tjenesten er levert. Ett eksempel på en slik veksel er pakker som sendes gjennom posten i oppkrav, og hvor oppkravet betales når kunden henter pakken på postkontoret eller i post i butikk.

Et annet eksempel kan være hvor en kjører drosje eller buss ved hjelp av en rekvisisjon. Når dorsjeeier så bringer rekvisisjonen tilbake til utsteder, forventes det at utsteder godtgjør denne ved å omgjøre den til rene penger.