Home » Regnskap » A » a meta

a meta

For en havlpart. Ved forretning hvor to partnere skal dele risiko, tap og fortjeneste likt.

Nærmere forklart. To samboere velger å investere i en bolig sammen. I teorien deler de da likt både på risiko, tap og fortjeneste – en typisk a meta forretning.