Home » Regnskap » A » a konto betaling

a konto betaling

Betaling av en del av et større beløp for senere avregning.

Nærmere forklart. a konto betaling er en form for avdragsbetaling hvor endelig beløp som skal betales ennå ikke er kjent. Det kan være at en engasjerer en advokat som skal føre en sak, men hvor tiden denne bruker på saken ennå ikke er kjent. I slike tilfeller vil en kunne betale inn et forskudd for at advokaten skal begynne arbeidet – en typisk a konto innbetaling.