Home » Regnskap » A » a konto

a konto

Som avdrag. Ved betaling, når ikke hele beløpet betales.

Nærmere forklart. a konto er en form for avdragsbetaling hvor endelig beløp som skal betales ennå ikke er kjent. Det kan være at en engasjerer en advokat som skal føre en sak, men hvor tiden denne bruker på saken ennå ikke er kjent. I slike tilfeller vil en kunne betale inn et forskudd for at advokaten skal begynne arbeidet – en typisk a konto innbetaling.

Kontoen som beløpet settes inn på kalles a konto.