Home » Regnskap » 4 » Kontogruppe 4

Kontogruppe 4

4000 – Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikater I en produksjonsbedrift er det nødvendig å kjøpe inn halvfabrikat for å kunne videreformidle dette til et ferdig salgbart produkt. Denne kontogruppen skal således føre regnskap med hvor mye halvfabrikat bedriften kjøper inn og bruker i sin produksjon. Kontogruppen vil også være en god pekepinn på hvilke direkte produksjonskostnader bedriften har.

4100 – Forbruk av varer under tilvirkning Denne kontogruppen vil i all hovedsak ha de samme egenskapene som neste kontogruppe, i og med at den fører regnskap over innkjøp og endring av varer som brukes i produksjonen.

4200 – Forbruk av ferdig tilvirkede varer Denne kontogruppen brukes til å føre regnskap med tollavgifter for import eller eksport av varer, samt frakt, toll og spedisjon. Den kan også brukes til å føre regnskap med innkjøpsprisreduksjon, der bedriften er heldig nok til å få tak i et vareparti til redusert pris. En tredje funksjon er å føre beholdningsendinger mot denne kontogruppen, for slik å hele tiden ha den riktige beholdningen i regnskapet.

4300 – Forbruk av varer for videresalg I mange tilfeller bruker bedriften sine egne varer til å promotere seg selv. Dette er helt naturlig for bedrifter innen matvaresektoren, som ved jevne mellomrom må promotere sine produkter ute på matvareforretninger. Ettersom dette forbruket reduserer bedriftens varebeholdning, må alt forbruk av varer til annet enn direkte salg føres i denne kontogruppen. En annen mer åpenbar bruk av kontogruppen er å føre regnskap med svinn i løpet av driftsåret.

4400 – Fri Brukes til å spesifisere enkelte vareslag som bedriften ønsker å føre nøye regnskap med.

4500 – Fremmedytelser og underentrepriser Denne kontogruppen benyttes til å føre regnskap med underleverandører til større prosjekter. Når for eksempel Selmer påtar seg en stor jobb, er det naturlig at de påtar seg jobben som prosjektleder. I slike situasjoner vil de måtte leie inn mindre bedrifter til å påta seg spesifikke arbeidsoppgaver, og dermed vil kostnadene for den innleide arbeidskraften kunne føres i denne kontogruppen.

4600 – Fri Brukes til å spesifisere enkelte vareslag som bedriften ønsker å føre nøye regnskap med.

4700 – Fri Brukes til å spesifisere enkelte vareslag som bedriften ønsker å føre nøye regnskap med.

4800 – Fri Brukes til å spesifisere enkelte vareslag som bedriften ønsker å føre nøye regnskap med.

4900 – Annen periodisering Denne kontogruppen kan benyttes til å periodisere varebeholdningen til bedriften, der det er naturlig å forhåndsbestille varer. Eksempel på slik forhåndsbestilling kan være kjøp av kaffe som i store kvanta følger den internasjonale kaffebørsen. Ofte er prisen på kaffe gunstigst på høsten, og dermed vil det være smart å forhåndsbestille store kvanta frem i tid. Da må varebeholdningen periodiseres ved jevne mellomrom.