Home » Litteraturliste

Litteraturliste

På listen nedenfor, finner du lenker til de forskjellige stedene som deler av finansleksikonet på nettbygger på. Besøk gjerne disse nettstedene for ytterligere informasjon om de forskjellige begrepene som er omtalt her.

Finansleksikon

André Berg Edvardsen SNF-rapport nr. 16/04 Bedin bedin.no Bjørn Einarsen http://home.hio.no/~bjorn-e/ Bjørn Hanheide Merkantil oppslagsbok (Atheneum,1990) Bolagslexikon /bolagslexikon.se/ Byggtakst Øst http://www.pejo.no Dictionary of Economics Oxford University Press DnB NOR dnbnor.no Ekonomifakta ekonomifakta.se Erling Steigum Moderne makrøkonomi First Securities ASA first.no Jusstorget jusstorget.no Knut Boye m.fl. Personlig økonomi 2007 Kunnskapssenteret kunnskapssenteret.com Landkredittbank landkredittbank.no Lederkilden lederkilden.no Logistikk & Ledelse logistikk-ledelse.no Liv Hege Dyrnes Masterstudieutredning NHH Lovdata lovdata.no iMarked imarked.no Morningstar morningstar.no Multifinans multifinans.no Nordea Liv Norge AS vestalink.no Norges Bank norges-bank.no/ ODIN Forvaltning odinforvaltning.no Oslo Børs oslobors.no Regjeringen egjeringen.no Renteberegning renteberegning.no Samuelssons Rapport samuelssonsrapport.se Skattenett skattenett.no Skattverket skattverket.se Spama spama.no Statens kartverk statkart.no Statens Pensjonskasse spk.no Stortinget stortinget.no Sticos sticos.no Styreguiden styreguiden.no Terje Synnestvedt Makroøkonomi for Finansielle Rådgivere Ungt Entreprenørskap ue.no Universitetsforlagets hjelpemiddelhefte 2005 Universitetsforlaget Wikipedia wikipedia.org WiseGeek wisegeek.com Årsregnskapet Årsregnskapet, Trond Kristoffersen, Fagbokforlaget 2012