Home » Formelsamling » Z » Økonomisk optimal bestillingsmengde

Økonomisk optimal bestillingsmengde

Økonomisk optimal bestillingsmengde

Den bestillingsmengden hvor summen av bestillingskostnader og lagringskostnader er minst.

Det forutsettes jevnt salg/forbruk i perioden. Mengden, og dermed antall innkjøp per periode, kan beregnes av ligningen ovenfor, som også kalles kvadratrotformelen.