Home » Formelsamling » Z » Årsverk

Årsverk

For å regne ut effektive årsverk, kan følgende formel benyttes. Resultatet gir deg antall arbeide timer gjennom et helt år. For å få frem det reelle årsverket, må en trekke fra antall uker med ferie/ helligdager.

Utregning av årsverk

Fratrekk for ferie/ helligdager (beregnet ut fra et effektivt arbeidsår på 46 uker)

Timer pr uke Ferieuker Helligdager Sum 37,5 5 6 1 686

35,5 5 6 1 632 33,6 5 6 1 544

Timer pr. måned

Timer pr uke Timer pr måned 37,5 162 35,5 154 33,6 145