Home » Formelsamling » Y » Ytelsesfaktor

Ytelsesfaktor

Ytelsesfaktor

Ytelsesfaktor målt opp mot gjennomsnittlig (standard) ytelse, gir en indikasjon om ytelsesfaktor.

Hvordan denne formelen benyttes vil ofte være omgitt av krisitske røster. Dersom den ene og alene benyttes for å måle menneskers ytelsesevne, vil formelen bli benyttet feil.

Formelen er bare en av flere faktorer for å komme frem til måter å øke ytelsen i produksjonen på.