Home » Formelsamling » V » Verdiskapning i samfunnet

Verdiskapning i samfunnet

Verdiskapning i samfunnet

Netto verdiskapning etter at slitasje (kapitalslit) er trukket fra, er den reelle verdiøkningen en får i løpet av et år i en nasjon.