Home » Formelsamling » V » Verdijustert egenkapitalrentabilitet

Verdijustert egenkapitalrentabilitet

Nærmere forklart. Endringen i den verdijusterte egenkapitalen per aksje fra kjøpsåret finner en ved å ta beregningsåret som år en. Fra dette trekker en fra verdijustert egenkapital per aksje i kjøpsåret og deler summen på kjøpsåret.

Egenkapitalrentabilitet viser hvordan avkastningen på egenkapitalen har vært fra ett år til et annet. Normalt bør denne ligge på rundt 12 prosent for en bedrift, men vll variere sterk i forhold til rådende markedsforhold.