Home » Formelsamling » V » Verdijustert egenkapital per aksje, fullt utvannet – Finansleksikonet

Verdijustert egenkapital per aksje, fullt utvannet – Finansleksikonet

Verdijustert egenkapital per aksje (VJEK/aksje)

Nærmere forklart. I tilknytning til dette nøkkeltallet bør selskapet vise en detaljert oppstilling hvor beregninger og forutsetninger fremkommer.

Nøkkeltallet kan alternativt brukes eksklusiv effekten av konvertible lån. I så bør dette fremgå i en note.