Home » Formelsamling » V » Vekst i utlån – bank

Vekst i utlån – bank

Nærmere forklart. År 0 er det året en sammenligner mot. For nystartede banker eller forvaltningsselskaper vil år 0 i mange tilfeller være oppstartsåret.