Home » Formelsamling » V » Vekst i reelt BNP

Vekst i reelt BNP

Vekst i reelt bruttonasjonalprodukt (BNP) får en ved å trekke infalsjonen fra nominell BNP.

Reelt BNP kan defineres som faktisk BNP,da det tar høyde for prisøkning (inflasjon).