Home » Formelsamling » V » Variable enhetskostnader

Variable enhetskostnader

Variable enhetskostnader

Summen av de variable kostnadene (kostnader direkte tilknyttet produksjonen) delt på produksjonsmengde, gir variable enhetskostnader.