Home » Formelsamling » U » Utleiegrad (fysisk)

Utleiegrad (fysisk)

Nærmere forklart. Ved å dele utleid kvadratmeter på totale kvadratmeter, får en frem total fysisk utleiegrad.

For en leilighet på 72 kvm, hvor en leier ut et enkelt soverom på 9 kvm, blir Utleiegraden 9/72 = 12,5 %

Utleiegrad - økonomisk

Det er også mulig å beregne utleiegraden økonomisk, ved å dele faktiske leieinntekter på potensielle leieinntekter.

I eksemplet over, ville leiligheten ha en normal utleiepris på kr. 16 000 per måned. Når bare ett rom leies ut til kr. 3 500 per måned, vil resultatet bli som følger: 3 500/ 16 000 = 21,87 % av potensialet.