Home » Formelsamling » U » UPA – Ubunden pengestrøm aktiva

UPA – Ubunden pengestrøm aktiva

Ubunden pengestrøm

UPA (ubunden pengestrøm aktiva) kan kalkuleres frem ved å dele selskapets ubunden pengestrøm på selskapets markedsverdi.