Home » Formelsamling » T » Trendanalyse

Trendanalyse

Trendanalyse

Eksempel Fabrikken AS har oppgitt følgende tall for sine salgsinntekter de siste fem årene:

Fabrikken AS – Utvikling av salgsinntekter År 20X5 20×4 20×3 20×2 20×1 Salgsinntekt 29 28,5 27 25,5 25 % 116 114 108 102 100

Salgsinntektene viser en økning for hvert av årene i perioden. Tallene i analysen beregnet i prosent i forhold til år 20×1. Utgangspunktet for sammenligningen kalles basisåret.