Home » Formelsamling » T » Totalt dekningsbidrag

Totalt dekningsbidrag

Totalt dekningsbidrag

Salgsinntekter minus variable kostnader (kostnader forbundet med innkjøp av salgsartikler), gir totalt dekningsbidrag.

Dekningbidraget skal dekke faste kostnader, samt et overskudd til eierne.