Home » Formelsamling » T » Totalkapitalretabilitet

Totalkapitalretabilitet

Totalkapitalrentabiliteten viser avkastningen på den samlede kapitalen i bedriften. Er totalkapitalrentabiliteten større enn lånerenten, vil dette føre til økt avkastning på egenkapitalen.

Totalkapitalretabilitet

kan også skrives som

Totalkapitalretabilitet

eller som

Totalkapitalretabilitet

Grafisk fremtilt vil totalkapitalrentabiliteten kunne beskrives som følger:

Totalkapitalretabilitet