Home » Formelsamling » T » Totalkapitalens rentabilitet

Totalkapitalens rentabilitet

Totalkapitalens rentabilitet

Totalkapitalens rentabilitet viser rentabiliteten (avkastningen) på den totale kapitalen som er bundet i bedriften (sum eiendeler). Målet er selvfølgelig at avkastningen skal være større enn renten en betaler på innlån fra banker eller andre finansinstitusjoner.