Home » Formelsamling » T » Totalkapital

Totalkapital

Totalkapital

Bedriftens totalkapital består av bedriftens egenkapital i videste forstand og bedriftens gjeld i videste forstand.

Bedriftens egenkapital kan også angis som gjeld, da bedriftens funksjon er å skape verdier for sine eiere. Egenkapitalen kan derfor ses på som utbytte som ikke har blitt utbetalt eierene, i håp om at en reinvestering i bedriften vil skape høyere utbytte ved en senere anledning.

Ekstern gjeld for en bedrift vil alltid gå til å skape nye verdier som overstiger selve gjelden. Gjeld tas aldri opp av en bedrift og benyttes til rent uproduktivt forbruk.

Eksempel TK Konsulent AS hadde i 20×4 et overskudd på resultatregnskapet på kr. 8 856 000. På samme tidspunkt var sum egenkapital på 10 200 000 og sum gjeld på 19 800 000.

Når en bruker formelen ovenfor vil egenkapital + gjeld utgjøre kr. 30 000 000, som tilsvarer selskapets totalkapital.