Home » Formelsamling » T » Tilleggssats

Tilleggssats

Tilleggssats

Tilleggsatsen skal gi grunnlag for å kunne styre det faktiske regnskapet mest mulig mot det som en har budsjettert med på begynnelsen av året.