Home » Formelsamling » T » Tilleggspensjon

Tilleggspensjon

Tilleggspensjon

Formel for utregning av tilleggspensjon som kommer i tillegg til vanglig grunnpensjon.

Se forøvrig nav.no for regler for når tilleggspensjon kan innvilges.

Eksempel på utregning av tilleggspensjon.

Tilleggspensjon