Home » Formelsamling » T » Tilbakebetalingstid

Tilbakebetalingstid

Tilbakebetalingstid

Ved å dele investeringsbeløpet enten på innsparinger som følge av mindre vedlikehold eller økt inntjening per år, vil en få frem en sannsynlig tilbakebetalingstid i år.

Formlen benyttes for å vurdere i forkant av en investering om denne vil lønne seg i det lange løp.