Home » Formelsamling » T » Tapsprosent – bank

Tapsprosent – bank

Nærmere forklart. For enhver bank er det viktig å holde tap på utlån og garantier så lavt som mulig, helst under 10 %. Men utlån av penger medfører alltid risiko.

Bedrifter går konkurs, privatlån (lån til privatkunder) blir misligholdt og garantier som ytes for midlertidige banktjenester må utbetales. Det å styre bankens engasjementer innen lån krever at en er oppmerksom på hvilke lån som er i fare for å bli misligholdt, og jobber mye med alternativer for at disse ikke skal bli rene tap.

Dersom faktoren i formelen over er tilnærmet 1 eller over, vil banken tape på alle utlån.