Home » Formelsamling » S » Startavkastning børsintroduksjon

Startavkastning børsintroduksjon

Startavkastning børsintroduksjon

I denne formelen er det ikke tatt hensyn til alternativ avkastning som kan oppnås i tidsrommet fra innebetaling av aksjer i emisjonen til første børsdag. Gjennomsnittlig startavkastning kan beregnes med følgende formel:

Gjennomsnittlig startavkastning