Home » Formelsamling » S » Standardavvik

Standardavvik

Standardavvik

En finner det artimetriske gjennomsnittet ved å summere alle de månedlige avkastningene og dele på antall måneder. Formelen for aritmetisk gjennomsnitt er som følger;

Artimetrisk gjennomsnitt