Home » Formelsamling » S » Sosiale forhold (offentlige innkjøp)

Sosiale forhold (offentlige innkjøp)

Sosiale forhold (offntlige innkjøp)

Nærmere forklart. Det å opprettholde sosiale forhold slik som lønn, arbeidsvilkår, HMS og alle andre forhold som er viktig for et demokratisk samfunn – skal være en sentral del av arbeidet med offentlige innkjøp.

Det offentlige har et særlig ansvar for å se til at alle leverandører til det offentlige overholder avtaler som sikrer de sosiale forholdene til de ansatte hos leverandørbedriftene.

Formelen benyttes til å måle hvor ofte det offentlige bruker sosiale forhold som et kriterie i offentlige anskaffelser i forhold til de totale anskaffelsene.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)