Home » Formelsamling » S » Solvensmargin (forsikring)

Solvensmargin (forsikring)

Nærmere forklart. Solvenskapital er lik bokført egenkapital (inklusive netto pensjonspremiefond) + avsetning til sikkerhetsreserver + administrativ avsetning + reassuranse avsetning + ansvarlige lån + garantifond + kursreserve.