Home » Formelsamling » S » Solgte varers selvkost

Solgte varers selvkost

Solgte varers selvkost

Nærmere forklart. Varer kjøpes til forskjellige tider og til forskjellige priser. Likså vil de samme varene også kunne selges til forskjellige tider og til forskjellige priser.

Solgte varers selvkost er en gjennomsnittlig kostnad for varer som passerer gjennom bedriften, og skal gi en veiledende retning i om en kjøper varer fra de riktige leverandørene (med hensyn til priskonkurranse med andre bedrifter i området).