Home » Formelsamling » S » Sluttpoengtall

Sluttpoengtall

Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene. Har en person poengtall for mindre enn 20 år, er sluttpoengtallet gjennomsnittet av alle poengtallene. Sluttpoengtallet inngår i formelen for tilleggspensjon:

Sluttpoengtall