Home » Formelsamling » S » Sesongindeksberegning

Sesongindeksberegning

Sesongindeksberegning

Formelen kan benyttes til å beregne utviklingen i forskjellige salgsmåneder, for slik å følge med hvordan markedet utvikler seg i løpet av året.

Etter som ingen graper kun går oppover, vil denne målingen kunne være til hjelp når en skal planlegge ressurser i løpet av året.