Home » Formelsamling » S » Selvfinansieringsgrad

Selvfinansieringsgrad

Selvfinansieringsgrad

eller

Selvfinansieringsgrad

Beskriver evnen til å finansiere nye investeringer ved hjelp av bedriftens egne midler. Altså unngå opptak av lån i banker eller andre finansinstitusjoner.