Home » Formelsamling » S » Samlet sparing (makro)

Samlet sparing (makro)

Samlet sparing

S = Sparing I = Bruttorealinvestering D = Kapitalslit CA = Driftsbalanse

Formelen regner ut den samlede sparingen for en hel nasjon.

Ved positiv realinvestering (hvor investering i nye bygg, veier, havner osv. er større enn kapitalslitet på disse), samt en positiv driftsbalansen – vil nasjonen som helhet spare.