Home » Formelsamling » S » Salgsvolumavvik – selvkostmetoden

Salgsvolumavvik – selvkostmetoden

Salgsvolumavvik - selvkostmetoden

Budsjettert salgsvolum trekkes fra virkelig salgsvolum. Summen ganges deretter med kalkulert fortjeneste per enhet.

Dette gir salgsvolumavvik etter selvkostmetoden.