Home » Formelsamling » S » Salgsvolumavvik – bidragsmetoden

Salgsvolumavvik – bidragsmetoden

Salgsvolumavvik - bidragsmetoden

Først trekker en det budsjetterte salgsvolumet fra det virkelige salgsvolumet. Deretter ganger en denne summen med det kalkulerte dekningsbidraget per enhet.

Avviket en får i forhold til budsjettert salg, vil da representere salgsvolumavvik etter bidragsmetoden.