Home » Formelsamling » S » Salgsprisavvik

Salgsprisavvik

Salgsprisavvik

Avvik i salgspris kan komme av flere årsaker. Salgsperioder, utenfor sesong, ukurante varer, introduksjonspriser eller den genrelle konkurransen i markedet.