Home » Formelsamling » R » Resultatmål

Resultatmål

Resultatmål

Resultatmål benyttes for å måle resultatet, fortjenesten, i forhold til driftsinntektene eller ometningen. Hensikten vil alltid være å sitte igjen med en viss fortjeneste av den aktiviteten en driver med.