Home » Formelsamling » R » Resultat per grunnfondsbevis

Resultat per grunnfondsbevis

Resultat per grunnfondsbevis

eller

Resultat per grunnfondsbevis, fullt utvannet

Nærmere forklart. Grunnfondsbevis er sparebankenes form for “aksjer”. Men sparebankene er i utgangpunktet organisert som selveiende stiftelser, og grunnfondsbevis gir ikke full eierrett til egenkapitalen, slik aksje gjør, og heller ikke den samme innflytelsen i banken. Kjøpes normalt på grunn av et høyt, løpende utbytte.

I 2009 ble det gjort en endring i grunnfondsbeviset – noe som medførte at det også skiftet navn til Egenkapitalbevis.