Home » Formelsamling » R » Renteregning

Renteregning

Renteregning

Formelen benyttes til å kalkulere ut renten for forskjellige terminer. Legg spesielt merke til forskjellen i formelen når renters rente skal være innregnet.