Home » Formelsamling » R » Rentemargin

Rentemargin

Nærmere forklart. Likesom lån tilbys til forskjellig rente, vil også innskudd tilbys til forskjellig rente. Avhengig av beløpets størrelse og bindingstid, kan banken tilby høyere rente.

Rentekostnader for innlån fra privatkunder må i størst mulig grad dekkes av renteinntekter fra utlån av de samme pengene.

Rentemargin forteller oss om finansinstitusjonen har muliget til å tjene nok penger på sine utlån til å kunne sette av penger til å tiltrekke seg innskytere over tid.