Home » Formelsamling » R » Rentedekningsgrad

Rentedekningsgrad

Rentedekningsgrad

Kan også skrives som

Rentedekningsgrad

eller som

Nærmere forklart. Er bedriftens overskudd i forhold til renteforpliktelsene og uttrykker evne til å påta seg økte renteforpliktelser. Bør være større enn 3.

I en periode hvor likviditeten (betalingsevnen) er under press, kan bedriften inngå avtale med banken om avdragsfrihet. Og da må renten på langsiktig gjeld kunne dekkes inn.

Derfor er rentedekningsgrad viktig for bedrifter.