Home » Formelsamling » R » Realrente

Realrente

Realrente

Eksempel Den nominelle renten er 5,5 %, mens inflasjonen er 2,5 %.

Fra dette får vi at realrententen er 3 % = 5,5 % – 2,5 %