Home » Formelsamling » R » Realpengemengde

Realpengemengde

Bruttoinvesteringer

Realpengemengde

Realpengemengden viser ved bruk av denne formelen, utviklingen i M2, korrigert for prisendringer (inflasjon/deflasjon), målt gjennom konsumprisindeksen.