Home » Formelsamling » R » Reallønnen (den nominell lønnens kjøpekraft)

Reallønnen (den nominell lønnens kjøpekraft)

Reallønn

Den nominell lønnen delt på prisnivået gir faktisk kjøpekraft i et samfunn. Dette er også gjenstand for lønnsforhandling mellom hovedorganisasjonene LO og NHO.