Home » Formelsamling » R » Generalbudsjettligningen/ Realligningen

Generalbudsjettligningen/ Realligningen

Generalbudsjettligningen

Y = BNP – Bruttonasonalprodukt C = Privat konsum I = Bruttorealinvesteringer G = Offentlig konsum X = Eksport Q = Import NX = Nettoeksport – handelsbalansen

Generalbudsjettligningen gir en direkte oversikt over hele nasjonens tilgang og anvendelse gjennom året.

Bruttonasjonalprodukt er således lik alle de faktorer som er angitt på høyre side av likehetstegnet.