Home » Formelsamling » Q » Tobins Q-Ratio

Tobins Q-Ratio

Tobins Q-ratio

En faktor utviklet av James Tobin på Yale universitetet.

Han fremmet en hypotese om at den kombinerte markedsverdien av samtlige selskaper på børsen, skulle være omtrent lik ombytteverdien til selskapene.

Q ratioen kommer frem ved å dele kostnadene for å bytte ut verdiene i selskapet (investere i nye produksjonsmidler), med markedsverdien på selskapet.

For eksempel vil en lav verdi (Q mellom 0 og 1) bety at kostnadene ved å bytte ut selskapets aktiva er større enn dets reelle markedsverdi. Selskapet er overvurdert i markedet.

I motsatt tilfelle, hvor verdien av Q er større enn 1, er selskapets verdi i markedet undervurdert.