Home » Formelsamling » P » Prosentvis endring i reallønn (makro)

Prosentvis endring i reallønn (makro)

(Den nominelle lønnens kjøpekraft)

Prosentvis endring i reallønn

Viser hvordan inflasjon (stigende priser) endrer reallønnen. Reallønnen er den reelle kjøpekraften vi har med utgangspunkt i vår disponible inntekt.